Autorski radovi - Infotech 2014 | Blog ICT konferencije INFOTECH | INFOTECH 2016

Medunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 5. - 6. jun 2019.

jul
1

Autorski radovi – Infotech 2014

Author Admin    Category     Tags

1. Rad po pozivu

1.1. Experiences in HCI with disabled users
Cristina Manresa

 

2. Multimodalna biometrija

2.1. Izrada web korisničkog interfejsa za multimodalni biometrijski sistem transformacijom XML dokumenata u HTML5
Aleksandar Čugurović, Uroš Šošević, Velimir Štavljanin

2.2. Dizajniranje korisničkog interfejsa za multimodalnu akviziciju biometrijskih podataka
Katarina Lukić, Uroš Šošević, Miloš Milovanović

2.3. Začeci razvoja interfejsa zasnovanih na pokretu
Dragan Zoranović, Miroslav Minović

2.4. Implementacija biometrijskih bezbednosnih standarda: ACBIO – Kontekst autentifikacije za biometriju
Milorad Milinković, Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Dušan Starčević

 

3. Menadžment identiteta

3.1. Digitalni identitet u modelima menadžmenta identiteta
Dragan Korać, Dejan Simić

3.2. Integracija multimodalne biometrijske autentikacije u sistem za menadžment identiteta
Bojan Jovanović, Marija Bogićević, Ivan Milenković, Dejan Simić

 

4. Bezbednost informacionih sistema

4.1. Modeliranje performansi različitih implementacija algoritma AES pomoću M5′ metode
Boris Damjanović, Dejan Simić

4.2. Unapređenje bezbednosti Linux operativnog sistema primenom Seraphim kernel modula
Miloš Živadinović, Ivan Milenković, Dušan Starčević, Dejan Simić

4.3. Komparativna analiza PKI u Srbiji
Radomir Prodanović, Ivan Vulić

4.4. Microsoft SQL Server 2012 bezbednost i praktični primeri
Miloš Milosavljević

 

5. Upravljanje projektima

5.1. Uvodni rad za Okrugli sto „Sinergija upravljanja projektima, biznis analize i upravljanja poslovnim procesima“: Sinergija višedomenskih znanja kao kritičan faktor uspeha kompleksnih projekata
Miroslav Aničin, Vladan Pantović

5.2. Pristup i softverski alati za modelovanje i implementaciju poslovnih procesa
Milosav Majstorović, Radovan Cvetković, Dušan Krstajić

 

6. Primena internet tehnologija

6.1. Upotreba društvenih mreža kao alata u CRM aktivnostima
Milan Radulović, Stefan Orlić

6.2. Interactive Communications in the Field of Marketing Through Usage of Internet
Katarina Mirković, Jelena Bastajić Lazar Djelić

6.3. Emerging Trends in Education and Advantages, Disadvantages and Structure of E-Learning Multimedia Application
Katarina Mirković, Milica Pavićević, Iva Mišović

6.4. Umbraco CMS rešenje
Miša Lazović

 

7. Medicinska informatika

7.1. Interoperabilnost zdravstvenih sistema i savremene tehnologije
Daliborka Mačinković

7.2. U pravcu upravljanja poslovnim procesima u sistemu za imunizaciju pacijenata
Dušan Terzić, Milosav Majstorović, Rajko Terzić

 

8. GIS

8.1. Jedan GIS model urbanističke dokumentacije Beograda kao segment Beogradskog urbanističkog informacionog sistema – BUrIS
Milomir Mitrović

 

9. Ekspertni sistemi

9.1. Primena školjke Java DON za izradu ekspertnog sistema „Rešavanje problema kod umreženih računara“
Branko Vujatović, Dejan Kršljanin