Medunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 24. - 25. jun 2020.

maj
3

Najava konferencije INFOTECH 2016

Author Admin    Category Konferencija, Najava     Tags

Tradicionalna 31. po redu međunarodna konferencija i izložba INFOTECH 2016 biće održana 8. i 9. juna 2016.godine u Hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu.

Organizator ove konferencije je ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama, ICT korisnicima, IEEE i PMI sekcijama.

INFOTECH 2016 je namenjen menadžerima kako bi došli do saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija.

Najvažniji datumi INFOTECH-a 2016 su…

vaznidatumiInfotech2016

INFOTECH 2016 će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u radu:

 • državnih organa i institucija
 • lokalnih samouprava
 • javnih preduzeća i ustanova
 • operatora fiksne i mobilne telefonije
 • pružalaca internet servisa
 • pošta
 • finansijskih organizacija
 • velikih poslovnih sistemа
 • malih i srednjih preduzeća
 • poslovnih udruženja i privrednih komora

Na Skupu će biti izloženi radovi i najvredniji stručni postignuti rezultati, iz sledećih oblasti:

 • Računarstvo u oblacima (Cloud Computing)
 • Društvene mreže
 • Big Data
 • Data centri
 • Mobilna telefonija četvrte generacije
 • Mobilne aplikacije u poslovanju
 • Informacioni sistemi državnih organa i javne uprave (e-government)
 • Primena elektronskih identifikacionih dokumenata
 • Finansijski informacioni sistemi
 • Security rešenja (ISO 27000)
 • DC Outsourcing
 • BI – Sistemi poslovne inteligencije
 • ERP rešenja
 • CRM – Customer Relationship Management
 • ICT i digitalna ekonomija
 • e-poslovanje
 • e-obrazovanje
 • Web marketing
 • Računarske mreže i telekomunikacije
 • Sistemi za zaštitu informacija
 • Dokumentacioni informacioni sistemi
 • DMS – Document Management Systems
 • Logistički informacioni sistemi
 • Upravljanje projektima
 • HR – Human Resource
 • Upravljanje rizicima
 • Revizija IS

Fotografije sa prošlogodišnje konferencije možete pogledate u našoj arhivi.

Dešavanja pre, u toku i nakon konferencije INFOTECH 2016 bićete u mogućnosti da pratite i putem društvenih mreža:

Post comment