Medunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 24. - 25. jun 2020.

jun
1

Programski odbor INFOTECH-a 2015 prihvatio 20 autorskih radova

Author Admin    Category Konferencija, Radovi     Tags

Programski odbor INFOTECH-a 2015 prihvatio je ukupno 20 autorskih radova koji će biti prezentovani na ovogodišnjoj konferenciji i objavljeni na CD zborniku radova.

Radovi pokrivaju aktuelne teme iz ICT oblasti kojima se bavi konferencija i raspoređeni su u deset plenarnih sesija.

Spisak prihvaćenih radova možete pogledati u nastavku…

Afektivno računarstvo

 • Merenje afektivnih aspekata upotrebljivosti kompjuterskih sistema
  Ivana Kovačević, Dušan Vujošević

Računarska vizija

 • Načini primene MoCap sistema za u napređenje radnog mesta
  Dragan Zoranović, Miroslav Minović
 • Mean Shift algoritm za praćenje objekata u OpenCV biblioteci
  Boris Damjanović, Dušan Starčević
 • Uticaj rezolucije slike na preciznost prepoznavanja lica
  Ivan Milenković, Miloš Živadinović, Dejan Simić

Menadžment identiteta

 • Tehnologije otvorenog koda za prepoznavanje govornika
  Olja Latinović, Uroš Šošević, Dušan Starčević
 • Zaštita privatnosti i biometrijskih informacija u biometrijskim sistemima primenom međunarodnih standarda: ISO 24745
  Milorad Milinković, Miroslav Minović, Velimir Štavljanin

Bezbednost informacionih sistema

 • Kretanja u informacionoj bezbednosti u 2015. godini
  Radomir Prodanović, Dejan Kršljanin
 • Informaciona bezbednost − Zakonodavne, programske i institucionalne dileme
  Dejan Kršljanin, Radomir Prodanović
 • Analiza i poređenje Sandbox rešenja platformi Windows Phone 8.1 i Android
  Miloš Živadinović, Dejan Simić

Upravljanje projektima i poslovnim procesima

 • Društvene mreže kao podrška kontinurianom obrazovanju članova PMI ogranka Srbija
  Vladan Pantović, Miroslav Aničin, Milan Radulović
 • Kompetencije u organizacionom upravljanju projektima
  Dragan Mijić
 • Modelovanje poslovnih procesa za upravljanje voznim parkom
  Rajko Terzić

Elektronsko poslovanje

 • IT bezbednost u eUpravi – Teorija i praksa
  Milan Paroški
 • Kvalifikovano elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje PDF dokumenata
  Dragan Spasić, Mihailo Jovanović
 • Softver za objedinjenu proceduru grada Čačka
  Gordan Đorđević, Milan Stojić

Berzansko poslovanje

 • Novi sistem za prijem elektronski potpisanih dokumenata Beogradskoj berzi
  Zoran Bikicki, Dimitrije Veljković, Bojan Kezele, Radojko Miladinović
 • Pregled trgovačkih podataka na Beogradskoj berzi preko mobilnih uređaja
  Bojan Kezele, Dimitrije Veljković, Zoran Bikicki, Radojko Miladinović

GIS

 • Savremena GIS rešenja
  Dejan Stajčić, Dejan Simić

Računarstvo u oblaku

 • Linux kontejneri: Primena Docker platforme za distribuirane aplikacije
  Aleksandar Zakić, Mladen Veinović, Nenad Jovanović, Slaviša Trajković
 • Unapređenje servisa medicinskih laboratorija u Srbiji
  Vera Milovanović, Miloš Milovanović

IoT

 • IoT System and Platform for Gambling Industry
  Amit Vujić, Aleksandar Kočević
 • Softverski definisano bežično senzorsko umrežavanje za Internet of Things
  Daliborka Mačinković
 • Pametna učionica: Pregled oblasti i pravci budućeg razvoja
  Maja Joksović, Miroslav Minović
 • Koncept interneta stvari sa stanovišta primene u ekonomiji
  Predrag Vuletić

Prezentacija svih radova će biti drugog dana konferencije (04. juna) od 11 časova.

Post comment