Medunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 24. - 25. jun 2020.

maj
24









Rok za dostavljanje autorskih radova – 26. maj 2015.

Author Admin    Category Aktuelno, Autori, Radovi     Tags

Od svojih početaka konferencija INFOTECH poznata je po sekciji autorskih radova iz različitih informatičkih oblasti, koje su i tema konferencije. Trend autorskih radova nastavlja se i na ovogodišnjoj jubilarnoj konferenciji, a krajnji rok za dostavljanje je 26. maj 2015.

Nakon predaje radova, oni se proveravaju od strane Programskog odbora i izrađuje se zbornik radova prema kategorijama i sekcijama. Autorski radovi su sastavni deo programske šeme i mogu se prezentovati svim zainteresovanim posetiocima. Prema planu predviđeno je da se deo drugog dana konferencije (4. juna) posveti prezentaciji objavljenih naučno-stručnih radova.

Zbornik radova naučno-stučnog skupa INFOTECH 2015 biće raspoloživ na samom skupu u vidu CD izdanja. Nakon skupa isti zbornik se katalogizira u Narodnoj biblioteci Srbije i dobija svoj CIP sa ISBN brojem.

Programski odbor će najkvalitetnije autorske radovi predložiti za objavljivanje u naučno-stručnom časopisu Info M koji izdaje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Predaja radova se vrši u elektronskom obliku (PDF format) putem e-mail-a: radovi@infotech.org.rs, sa napomenom za INFOTECH 2015.

Radovi se pišu u skladu sa Uputstvom za autore.

Post comment