Dr Petar Kocovic | Blog ICT konferencije INFOTECH | INFOTECH 2016

Medunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 5. - 6. jun 2019.

Browsing all articles tagged with dr petar kocovic
jun
4

Najava predavanja Dr Petra Kočovića iz Gartner Srbija

Dr Petar Kočović iz Gartner Srbija, održaće predavanje na temu „Upravljanje troškovima u 2013. godini: optimizacija, transparentnost i transformacija“. Kao uvid u suštinu teme koja će biti prezentovana citiramo apstrakt iz autorskog rada Dr Kočovića.

„U 2013 godini, IT rukovodioci moraju da se povijaju onako kako vetar duva. Pitanje na koje moraju da daju odgovor je: da li ste isporučili rezultate ili dobrobit? Proverite!

Mnogi pokušavaju da ovaj zadatak reše tako što će da saseku budžet. To je kao da u oluju na moru brod okreću polako. A najveći dobitak leži u sledećem: racionalizacija aplikacionog portfolija – 38%, IT centralizacija, konsolidacija i deljene usluge – 35%, smanjenje radnih ugovora – 15%. Gartnerov okvir za optimizaciju troškova je: (iv) IT nabavka, (iii) Uštede u okviru IT, (ii) ujedinjene poslovne i IT uštede i (i) restruktuiranje poslova i inovacija.

Sve uštede koje bi trebalo da podrže aplikacioni portfolio morale bi da se postave tako da uštede budu 50%. Ako postavimo smanjenje od 50% broja aplikacija, ušteda će da iznosi oko 20%. Pa ipak, za sve sektore industrije ovaj procenat u stvarnosti nije isti. Iako u periodu 2008-2012 za sve industrije izvosi oko 40%, u finansijskom sektoru je 47%, dok je u maloprodaiji 32%, a u transportu 39%!“

Ceo članak