Katalogiziran | Blog ICT konferencije INFOTECH | INFOTECH 2016

Medunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 5. - 6. jun 2019.

Browsing all articles tagged with katalogiziran
jun
28

Katalogiziran CD zbornik radova INFOTECH 2013

Obaveštavamo vas da je CD zbornik radova sa ovogodišnje konferencije INFOTECH katalogiziran u Narodnoj biblioteci Srbije.

Tom prilikom je dobijen CIP sa ISBN brojem: 978-86-82831-19-8.

U nastavku je prikazan CIP u okviru koga se mogu videti sve tehničke pojedinosti katalogiziranog CD zbornika radova.

CIP1