Select Language
Serbian  |  English

International Conference and Exhibition
Hotel "Izvor", Aranđelovac, June 5th – 6th, 2019

INFOTECH 2019 Schedule

Schedule of INFOTECH 2019 Agenda - WORK IN PROGRESS

 

INFOTECH 2018 Schedule

Wednesday, 06.06.2018.
09:30 Smeštaj i registracija prijavljenih učesnika
09:30 Sastanak Programskog i Organizacionog odbora
  Kristalna dvorana I: plenarno zasedanje
10:00 Otvaranje Skupa
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE
"ePoslovanje u Republici Srbiji"

Sava Savić, pomoćnik ministra
10:20 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
"Prednosti i mane blockchain tehnologije"
Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra
10:40 GOLD SPONSOR: ATOS IT Solutions and Services
Pozdravna reč Gold Sponzora

Dragan Stokić, generalni direktor
10:50 GOLD SPONSOR: ATOS IT Solutions and Services
"Oblačno ali sigurno"
Damir Baralić, Head of Public Sector and Healthcare, ATOS
11:00 GOLD SPONSOR: Halcom
"Budućnost elektronskog poslovanja"
Branko Milikić, menadžer poslovnog razvoja, Halcom
11:20 Fujitsu
"Fujitsu – Palm Security"
Dejan Čutović, Fujitsu
11:40 Ibis Instruments
"Next generation SOC (Security Operations Center)"
Marko Elazar, Security Sales Leader, Ibis Instruments d.o.o.
12:00 TeleGroup
"Digitalizacija ljudskih resursa - put od "evidencije" do "upravljanja""
Nemanja Jovanović, CRM consultant, TeleGroup
12:20 Telekom Srbija
"Digitalizacija korisničkog iskustva"
Saša Đorđević, Šef Službe za digitalnu transformaciju i dizajn korisničkog iskustva, Telekom Srbija
12:40 Kafe Pauza
13:00 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE - MUP
"GDPR u odnosu na elektronske servise za građane"
Snežana Stojičić, MUP
13:20 KEY4S
"e-Smart Business - Pametan način vođenja kompanije"
13:40 FON
"Blockchain i biznis - Različiti svetovi ili brak iz snova?"
Dr Miloš Milovanović, Docent Univerziteta u Beogradu, FON, Katedra za IT
14:00 Ručak
14:50 "Nacionalni CERT Republike Srbije"
Dragoslav Stanižan, rukovodilac Službe za informacionu bezbednost i tehnologije,
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
15:05 "Smernice u digitalizaciji kulturne baštine"
Miroljub Stojanović, načelnik IT odeljenja, Narodna biblioteka Srbije
15:20 Sala Kristalna dvorana I
OKRUGLI STO I: "Kako do elektronske identifikacije dostupne za sve?"
Predsedavajući: Duško Sivčević, Ministarstvo unutrašnjih poslova
16:00 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE - MUP
"Kvalifikovani elektronski potpis MUP u Cloud-u"
Nikola Maletić
16:20 Sala Kristalna dvorana I
OKRUGLI STO II: "Unapređenje poslovanja upotrebom block-chain tehnologija"
Predsedavajući:
Miroslav Minović, Ph.D Associate Professor, FON
Nebojša Jokić, MUP
17:00 "Implement and assess your controls using COBIT"
Vladan Pantović, Dragan Jovičić, ISACA Belgrade Chapter
20:30 Nacionalni restoran: Svečana večera sa muzičkim programom
Thursday, 07.06.2018.
09:30 FON - Workshop
"Uvod u razvoj pametnih ugovora na Hyperledger Fabric"
11:00 Kafe Pauza
11:20 Autorski radovi
  Biometrija i menadžment identiteta
 
 • Kognitivni stil korisnika kao osnova za prepoznavanje identiteta
  u kontekstu bihevioralne biometrije
  Ivana Kovačević
 • Evaluacija sistema za prepoznavanje lica - Izazovi i rešenja
  Ivan Milenković, Uroš Šošević, Miloš Milovanović, Miroslav Minović
 • Model za identifikaciju lica zasnovan na tehnikama mašinskog učenja
  Pavle Milošević, Srđan Jelinek, Aleksandar Rakićević, Ana Poledica
 • Akvizicija otiska prsta – Pregled
  Marija Bogićević Sretenović, Bojan Marčeta, Dejan Simić
  Zaštita podataka o ličnosti
 
 • Primena standarda ISO 27552 za certifikaciju Sistema za zaštitu podataka o ličnosti
  Vanja Kukrika, Milan Kukrika
 • Pristup podacima o pacijentu u okviru elektronske zdravstvene dokumentacije
  Marina Jovanović Milenković, Mirjana Drakulić
  Računarstvo u oblaku
 
 • Prelazak na Cloud computing – Izazovi sigurnosti podataka
  Dragan Jovičić
 • Bezbednost informacija u okruženju računarstva u oblaku
  Radoslav Raković
  Društvene mreže
 
 • Razmena multimedijalnih informacija u društvenim mrežama
  Andreja Samčović, Svetlana Čičević
  E-učenje
 
 • Poboljšanje performansi obrazovnog sistema primenom metoda adaptivnog e-učenja
  Zorica Medić, Jovan Živadinović, Vladan Pantović
 • Google Education – Implementacija u VŠSS Beogradska Politehnika
  Srdjan Trajković, Dragana Gardašević, Miloš Kocić
  IoT
 
 • Internet of Things - Pregled protokola, ključnih koncepata i slučajevi korišćenja
  Bojan Marčeta, Mina Marjanović, Velimir Štavljanin
  Digitalna transformacija
 
 • Unapređenje efikasnosti rada javne uprave primenom koncepta e-servisa
  Zorica Medić, Jovan Živadinović, Vladan Pantović
  Upravljanje projektima
 
 • Organizational Transformations – The Case for ICT Tools Enabling Leadership
  Processes and Path to Projectization
  Paolo E. Demagistris, Muhammad Imran, Milan Šmigić, Vladan Pantović
 • Uticaj organizacione strukture i upravljanja rizikom na uspjeh projekta
  Divna Bosiočić Kesić
14:00 Ručak
15:00 Zatvaranje Skupa

Napomene:

 • Organizator zadržava pravo izmene Programa
 • Dopune i izmene Programa će biti istaknute na oglasnim tablama Skupa
 • Za sve vreme trajanja Skupa održava se ICT Izložba INFOTECH 2019