Select Language
Serbian  |  English

Međunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 5. – 6. jun 2019.

AUTORSKI RADOVI

Pozivaju se autori da izlože i publikuju rezultate svog naučno-istraživačkog rada iz oblasti Skupa. Zbornik radova naučno-stučnog skupa INFOTECH 2019 biće raspoloživ na samom skupu u vidu CD izdanja.

Programski odbor će najkvalitetnije autorske radovi predložiti za objavljivanje u načno-stručnom časopisu Info M koji izdaje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Predaja radova se vrši u elektronskom obliku (PDF format) putem e-mail-a: radovi@infotech.org.rs, sa napomenom za INFOTECH 2019.

Radovi se pišu u skladu sa Uputstvom za autore.

Uputstvo za Autore (Acrobat, PDF)
Uputstvo za Autore (MS Word, DOC)