Select Language
Serbian  |  English

Međunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 5. – 6. jun 2019.

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama, ICT korisnicima, IEEE i ISACA sekcijama, organizuje:

INFOTECH 2019
ICT CONFERENCE & EXHIBITION

Konferencija i Izložba će se održati 05. – 06. jun 2019.
Hotel "Izvor", Aranđelovac
Otvaranje: Sreda, 05. jun 2019. u 10:00h

INFOTECH 2019 je namenjen menadžerima kako bi došli do saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija:

  • Okrugli sto I: "5G i IoT - Ključne tehnologije za Pametne gradove"
  • Okrugli sto II: "Kako IKT sisteme državne uprave prilagoditi potrebama građana i IT kompanija?"
  • Sastanci srpskih ogranaka IEEE EdSoc i ISACA udruženja.