Select Language
Serbian  |  English

Međunarodna Konferencija i Izložba
Hotel "Izvor", Aranđelovac, 3. – 4. jun 2020.

INFOTECH 2020 će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u radu:

 • državnih organa i institucija
 • lokalnih samouprava
 • javnih preduzeća i ustanova
 • operatora fiksne i mobilne telefonije
 • pružalaca internet servisa
 • pošta
 • finansijskih organizacija
 • velikih poslovnih sistemа
 • malih i srednjih preduzeća
 • poslovnih udruženja i privrednih komora

INFOTECH 2020 je namenjen menadžerima kako bi došli do saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija:

 • Okrugli sto I: "Kako IKT sisteme državne uprave prilagoditi potrebama građana i IT kompanija?"
 • Okrugli sto II: "5G i IoT - Ključne tehnologije za Pametne gradove"
 • Sastanci srpskih ogranaka IEEE EdSoc i ISACA udruženja.


Na Skupu će biti izloženi radovi i najvredniji stručni postignuti rezultati, iz sledećih oblasti:

 • Računarstvo u oblacima (Cloud Computing)
 • Društvene mreže
 • IoT - Internet of Things
 • GDPR – General Data Protection Regulation
 • Blockchain
 • Big Data
 • Data centri
 • DC Outsourcing
 • Mobilna telefonija četvrte generacije
 • Mobilne aplikacije u poslovanju
 • Informacioni sistemi državnih organa i javne uprave (e-government)
 • Primena elektronskih identifikacionih dokumenata
 • Finansijski informacioni sistemi
 • Security rešenja (ISO 27000)
 • BI - Sistemi poslovne inteligencije
 • ERP rešenja
 • CRM – Customer Relationship Management
 • ICT i digitalna ekonomija
 • e-poslovanje
 • e-obrazovanje
 • e-health
 • Web marketing
 • Računarske mreže i telekomunikacije
 • Sistemi za zaštitu informacija
 • DMS – Document Management Systems
 • Logistički informacioni sistemi
 • Upravljanje projektima
 • HR – Human Resource
 • Upravljanje rizicima
 • Revizija IS

 

PROGRAMSKI ODBOR

 • Dr Dušan Starčević, predsednik, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Vladan Pantović, zamenik predsednika, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

ČLANOVI ODBORA

 • Dr Emil Jovanov, University of Alabama, Huntsville, USA
 • Dr Zoran Jovanović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Olivera Kosić, RTS redakcija za obrazovanje i nauku
 • Dr Zoran Marjanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Miroslav Minović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Vojislav Mišić, Ryerson University, Toronto, Canada
 • Dr Milan Prokin, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Jelica Protić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Gordana Radić, Univerzitet Apeiron, Banja Luka
 • Dr Dragica Radosav, Tehnički fakultet, Zrenjanin
 • Mr Zoran Savić, Smartis Group, Beograd
 • Dr Dejan Simić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Milan Simić, Telekom Srbija, Beograd
 • Dr Dušan Surla, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
 • Dr Velimir Štavljanin, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Dr Dejan Vidojević, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Užice

 

RAD SKUPA

INFOTECH 2020 će se odvijati u okviru plenarnih sesija, predavanja po pozivu, prihvaćenih referata, izlaganja radova po sekcijama, prezentacija odabranih rešenja, okruglih stolova i prezentacija proizvođača hardverskih i softverskih rešenja.

Skup će pratiti akreditovane televizijske i novinske kuće. Takođe će se snimati specijalizovane TV emisije.

SPECIJALIZOVANA ICT IZLOŽBA

U okviru skupa INFOTECH 2020 vodeće firme iz oblasti informatičkog inženjeringa prezentovaće specifična ICT rešenja od posebnog interesa za učesnike skupa.